Centro Cultural Gallego de Francfort

 

Condicións de uso da Web.
 • A Xunta de Galicia é titular do subdominio de internet de segundo nivel *.Galiciaaberta.com
 • Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web e dos seus elementos contidos son titularidade desta entidade.
 • Con estas páxinas preténdese facilitar o acceso á información relativa ás iniciativas e servizos desta entidade.
Cláusula de exención de responsabilidade
 • A Consellería de Emigración non asume responsabilidade ningunha derivada dos contidos ou das inexactitudes ou erros nos mesmos. En relación con toda deficiencia, a Consellería de Emigración resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificación e actualización sobre a información contida o na certificación ou pertenza.
 • A Xunta de Galicia non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo non axeitado das ferramentas e informacións contidas na web agás todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias
Reprodución
 • A reprodución dos contidos desta web está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización. O usuario comprométese a usar esta web exclusivamente para uso persoal.
Recomendacións de acceso
 • A Consellería de Emigración procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos e navegadores web empregados para tal fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuíto, e accesible para navegadores adaptados a persoas con minusvalías ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.
 • Recoméndase empregar navegadores de versión recente tales como Netscape Navigator, Mozilla e derivados (Firefox), Opera, Internet Explorer, etc.
 • En equipamentos de sobremesa de uso común recoméndase o emprego de resolucións de pantalla comprendidas entre 800 x 600 píxeles e 1024 x 768 píxeles.
Termos de uso
 • Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de xeito inadecuado atendendo á súa propia finalidade.
 • O usuario non poderá acceder ao sitio web de xeito que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou información ofrecida.