Centro Cultural Gallego de Francfort

Centro fundado en 1985. Aprobaron os seus estatutos en marzo dese mesmo ano e en novembro comezaron as súas actividades baixo a presidencia de D. Ramiro Fernández Otero.

Ó Centro Cultural Gallego foille recoñecida a condición de galeguidade por Decreto nº 317/03, do 11 de xullo do 2003, (DOG Nº 143 do 24 de xullo).
Na actualidade conta con 190 socios, dos que 188 son galegos.

É membro da Coordinadora Federal das Asociacións Galegas en Alemania, de feito as reunións e a biblioteca con máis de 1000 volúmenes, no primeiro andar As instalacións de que dispoñen son en réxime de aluguer e están situadas nunha rúa moi céntrica. Trátase dun local de 300 m2, que conta cun local para a xuventude no soto, un bar na pranta baixa e a biblioteca (1000 exemplares) e sala de reunións no primeiro andar.